Bella via s.r.o.

Prevádzka:
Nám. Štefana Moyzesa 17A
974 01  Banská Bystrica

Sídlo firmy:
Švermova 25
974 04  Banská Bystrica

IČO: 52 982 769
DIČ: 21 21 21 70 21

Bankové spojenie:
Tatra banka a.s.
Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava

IBAN: SK59 1100 0000 0029 4608 2763

Tel. +421 907 61 16 53
email : bellavia@bellavia.sk

www.bellavia.sk
zajazdy.bellavia.sk